Donderdag 20 oktober, afspraak bij de podcastredactie van De Standaard in Brussel. Stijn Vanheule en ik worden verwacht op de 5 de verdieping om een podcast in te spreken naar aanleiding van ‘Psychose begrijpen in 33 vragen’, geschreven door Stijn Vanheule en Jim Van Os.

Psychose onder de aandacht

Een begrijpbaar en helder boek van 2 professoren die het mysterie rond psychose aangaan. Een schrijven waarin ze een pleidooi houden voor de herstelvisie in de geestelijke gezondheidszorg waarbij een boodschap van hoop centraal komt te staan. Het biomedisch denken van de voorbije jaren staat onder druk. Psychische kwetsbaarheid, in het bijzonder psychose, reduceren tot een breinziekte heeft afgedaan. Eindelijk! Om de woorden van professor Vanheule kracht bij te zetten en te staven met voorbeelden in deze podcast spreek ik vanuit mijn eigen ervaring. Duiden, uitklaren en onderstrepen is mijn taak.

De podcast zet ons verhaal om in geluid

We praten dicht bij de microfoon, zodat we niet kraken en laten onze papieren liggen om ritselgeluiden te vermijden. De koptelefoon wordt nog even aangespannen en Sofie Van Haute, onze podcasthost gaat van start.
Oei, slechts 20 minuten, als dat maar goed komt. Hoe kunnen we op 20 minuten tijd, scheefgegroeide misverstanden die al jaren in hoofden van onze medemens  leven, rechttrekken? Dat kunnen we wellicht niet, ook niet mochten we uren in gesprek gaan. Wat we wel kunnen is grasduinen in wetenschappelijk onderzoek en puren uit verhalen van mensen die een psychose doormaken. We kunnen uitpluizen, nuanceren, zaadjes planten en hopen dat langzaamaan de negatieve connotatie rond psychiatrie, psychose en psychische kwetsbaarheid ombuigt. We kunnen voorbeelden geven en aantonen dat er leven is voorbij psychose. We kunnen meegeven dat medicatie slechts een stukje van de puzzel is. Dat de puzzel verder gelegd wordt met psychose-educatie, lotgenotencontact, zingeving, beweging en bovenal nabijheid en verbinding met anderen.

Een resultaat met een boodschap van hoop

Podcastredacteur Sofie brengt onze stemmen mooi bij elkaar. Ze zorgt voor een afgewerkt geheel. Hieronder kan je onze 20 minuten beluisteren en oordelen of we geslaagd zijn in onze opzet. Veel luisterplezier.

Als de werkelijkheid niet meer klopt…


Deze podcast is tot stand gekomen in samenwerking met De Standaard, Te Gek!? en PsychoseNet België en past mee in de najaarscampagne van Te Gek!?

Koop via deze link de boeken:

Psychose begrijpen in 33 vragen

Zintuig verzint