Maandag 18 maart verscheen in de Gazet van Antwerpen het artikel AZ Stuivenberg en Leen willen af van stigma rond psychose.

Er is nood aan openheid rond geestelijke gezondheid. Er zijn gelukkig al veel hartverwarmende projecten die aan de kar trekken. Graag draag ik mijn steentje bij om zoveel mogelijk misverstanden rond ‘psychose’ uit de wereld te helpen.
De informatieverwerking in de hersenen is verstoord en leidt tot foutieve interpretatie van prikkels. Als gevolg van dit tijdelijk chemisch deffect ervaar je bijzondere gewaarwordingen die je dan verwerkt tot een nieuwe realiteit. Je voelt dat er iets niet klopt en probeert grip te krijgen op uw hersenkronkels, je zoekt logica.
Zo geef je bijzondere betekenis aan allerlei zintuiglijke informatie en ontstaan wanen (vaak grootheids-wanen) met bijhorende angsten. Al gauw voeden jouw angsten een fictieve dreiging waaraan je dient te ontsnappen.
Wanneer je dan handelt om aan die dreiging te ontsnappen, ga je voor de buitenwereld ‘gek’ doen.
De omgeving begrijpt er niets van. Voor mij was het allemaal heel logisch. Laten we erover praten.
Expertise van professionele hulpverleners samenbrengen met expertise van ervaringsdeskundigen is dè manier bij uitstek om ‘psychose’ bespreekbaar te maken. ‘Inzicht’ zorgt ervoor dat stigma afneemt en herstel wordt bespoedigd.
Dank u ZNA Stuivenberg om op deze herstelgerichte manier uw beleid te voeren en stigma te helpen doorbreken.
Leen