Dag 5 van de unieke opleiding ‘Masterclass Herstelgerichte Psychiatrie’ staat in het teken van ervaringsdeskundigen, ED’s. Het inzetten van mensen die ervaring hebben met een psychische kwetsbaarheid binnen de GGZ, gebeurt meer en meer. Welke rollen kunnen mensen ‘na’ hun herstel vervullen binnen de GGZ? Staan ze ‘naast’ een hulpverlener? Welke verloning komt hen toe? Hoe doet de ED aan zelfzorg? Enz.

Ervaringsdeskundigheid implementeren op de werkvloer vraagt naar een kader, naar een plan van aanpak.

Els Draeck en Bart Buyens brachten beiden hun verhaal. Als ervaringsdeskundigen legden ze zelf een lange weg af en trokken ze mee aan de kar van het ‘Globaal plan ervaringsdeskundigheid’. Het Globaal plan ervaringsdeskundigheid werd in het leven geroepen om de ervaringsdeskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg te kaderen en te stimuleren. Els en Bart loodsten ons doorheen het Globaal plan. 5 werkgroepen schreven aanbevelingen uit rond verschillende thema’s zodat ‘ervaringsdeskundigheid’ geen vaag begrip blijft, zodat de organisatie een houvast heeft en de ED zelf tot reflectie kan komen. Aanbevelingen werden geformuleerd rond:

  • mogelijke rollen van ED’s
  • ED’s aan het werk
  • de cultuur van een organisatie waar een ED aan de slag gaat
  • Coaching en ondersteuning van ED’s
  • vorming en opleiding tot ED

Het Globaal plan ervaringsdeskundigheid is volledig te lezen op www.herstelplatform.be.

Na de pauze vormden we 3 groepen. Multidiciplinair gingen we kijken hoe ED’s makkelijker kunnen worden ingezet op de werkvloer en waar we tegenaan botsten: een boeiende oefening. Heel open werd er gecommuniceerd tussen de verschillende deelnemers. Mooi om te zien hoe uiteenlopende standpunten naar elkaar toegroeiden. Een greep uit de bedenkingen die naar voren werden geschoven om ervaringsdeskundigheid vlot in een team te integreren:
– we moeten een cultuur creëren op de werkvloer waar ervaringsdeskundigheid vanzelfsprekend wordt
– ED’s kunnen makkelijker hun weg vinden naar de werkvloer via vrijwilligerswerk of vanuit een patiëntenraad
– hulpverleners kunnen/mogen potentiële ED’s actief bevragen
– normaliseren van de kwetsbaarheid van iedereen schept het juiste klimaat
– verlangen in het team aanwakkeren om met ED’s te werken: een andere, frisse kijk erbij
– dezelfde boodschap komt anders binnen wanneer ze uitgesproken wordt door iemand die het doorleefd heeft
– ‘laten we normaal doen‘ klinkt het in één van de groepen
– aan de slag met de kwetsbaarheid van de hulpverlener
Ondertussen zijn wij alvast overtuigd van de toegevoegde waarde van een ED…
…de ervaringsdeskundige belichaamt ‘HOOP’

Na de lancering van mijn boekje in 2018, maakte ik een website en koos ik om mezelf voortaan ‘Ervaringsdeskundige psychose-gevoeligheid’ te noemen. Kost wat kost, zou ik meewerken aan allerlei projecten om taboe en stigma binnen de GGZ monddood te maken, meewerken aan projecten die herstel en hoop faciliteren.

Nu ben ik even in de war. Wie ben ik, om mezelf ervaringsdeskundig te noemen? Verval ik zo niet in een wij – zij verhaal? Ga ik op deze manier niet voorbij aan de deskundigheid van hulpverleners? Mogen zij naast hun expertise, ook hùn ervaring inzetten? En houd ik met de titel ‘Ervaringsdeskundige psychose-gevoeligheid’ niet zelf stigma in stand? Of vind ik het een makkelijke term om mezelf te positioneren. Zijn we niet allemaal ervaringsdeskundig? Komt er een dag dat ervaringsdeskundigen niet meer een aparte soort zijn, dat iedereen vanzelfsprekend zijn psychische gevoeligheden deelt van mens tot mens.

Ik keer huiswaarts in verwarring.

Verwarring is goed, verwarring doet bewegen. En verwarring doet soms ook heel erg lachen. Want op deze opleidingsdagen is er steevast plaats voor humor, een saus waarmee je de meeste moeilijke thema’s kan overgieten, zodat iedereen zich betrokken en begrepen voelt.

De volgende opleidingsdag sluit naadloos aan bij het verwarrende einde van dag 5; wat is stigma nu juist, hoe ziet dat beest er uit? Piet Bracke komt het voor ons uitrafelen (2/3/20). Ik laat mijn verwarring even betijen.

Wordt vervolgd.

Leen