Het Psychiatrisch Centrum Hiëronymus in Sint-Niklaas heeft een Intensieve dienst en behandelafdeling voor mensen met een psychosegevoeligheid. Het departement Legato bestaat uit een open en gesloten afdeling en afhankelijk van de hulpvraag worden mensen doorverwezen naar een plaats met een gepaste omkadering.

Zorgen voor anderen begint bij zorgen voor jezelf

De mensen van PC Hiëronymus zetten al jaren in op herstelondersteunende zorgverlening. Vandaag werken ze met open balies, een presentiesysteem en laagdrempelige nabijheid. Om deze aanpak te bestendigen organiseert Legato 19 en 20 april een heuse tweedaagse voor alle medewerkers. Elkaar-beter-leren-kennen is het doel bij uitstek. Je op je gemak voelen bij collega’s is immers een voorwaarde om ook goede zorg aan anderen te kunnen leveren.

Ervaringsdeskundig in lijden

Ik word uitgenodigd op dag twee om de medewerkers een inkijk te geven in mijn verhaal. Een verhaal als gewezen patiënt/cliënt. Theoriën zijn nuttig maar ze blijven soms in de lucht hangen tenzij iemand je concreet meeneemt in zijn of haar ervaring. Dat was dus het plan. Als ervaringsdeskundige psychosegevoeligheid vertel ik aan de hand van mijn boek ‘Zintuig verzint‘ hoe het is om psychotisch te zijn. Hoe het voelt om psychiatrisch patiënt te zijn. Hoe het snijdt om bi-polair te worden genoemd. Hoe het frappeert om onder de medicatie te zitten. Hoe het raakt om gestigmatiseerd te worden. Hoe een identiteit kan verbrokkelen. Hoe lijden een eigen leven leidt.

Handvatten voor herstel

Maar belangrijker nog zijn de hefbomen die herstel ingang zetten. Wat maakt precies het verschil? Waar kan je met woordkeuzen verzachten? Wie is er bereikbaar? Wanneer doet nabijheid wonderen? Waarom werkt verhalen delen? Ik geef voorbeelden van lieve hulpverleners die me nieuwsgierig, vanuit een gelijkwaardige ingesteldheid benaderen. Ik bespreek de coachende attitude van sommige hulpverleners die me is bijgebleven. Een attitude die we kunnen aanleren. Vanuit mijn achtergrond als coach geef ik een aantal basisprincipes mee. Natuurlijk weten de collega’s van Legato dat, natuurlijk kennen ze deze materie. Alleen, het herhalen van evidenties blijkt zinvol. Ook tegen iemand die psychotisch is. Psychotisch ben je in de war. Je kan iemand geruststellen met simpele woorden die oprecht worden uitgesproken. Het is toch evident dat heel wat bijwerkingen van medicatie verdwijnen zodra er kan worden afgebouwd? Dergelijke zaken herhalen brengt hoop, schept perspectief. Alweer een paar tranen minder.

Zorgverlener + ervaringsdeskundige = synergie

Hulpverleners die dagelijks kiezen om mensen die psychisch lijden nabij te zijn, daarvoor neem ik mijn hoedje af. Ook al loopt het mis. Met deze woorden ben ik mijn uitéénzetting vorige week begonnen. Met deze woorden wil ik deze blog ook afsluiten. Ik heb geen enkele hulpverlener ontmoet tijdens mijn herstel die niet met de beste bedoeling hulp heeft verleend. Hoe die hulp er dan echt uit moet zien, daar moeten we samen aan werken. Het is nodig dat hulpverleners en ervaringsdeskundigen met elkaar in dialoog blijven gaan. Inzichten en bewustwording zorgen voor voortschrijdend inzicht. Een win-win voor beide partijen!

Bedankt toffe hulpverleners van Legato voor de aardbeien en nog veel succes in jullie loopbaan.

Leen


Zintuig verzint, het boek dat ik schreef naar aanleiding van mijn psychose kan je verkrijgen via deze link