Wat betekent het woord ‘herstel’ binnen de Geestelijke Gezondheidszorg?

Een woord dat te pas en te onpas in de mond wordt genomen. De technologische benadering van het huidig paradigma is toe aan herziening. ‘Een mechanische fout die moet worden hersteld’. Eerlijk, een aanpak binnen de GGZ die zich hierop baseert, doet vragen rijzen.

Er is nood aan een nieuwe definitie, ééntje waarin het relationele aspect een plaats krijgt. Want ‘de combinatie van’ serieus genomen worden, de kwaliteit van de therapeutische relatie en een goed contact brengt de cliënt ècht vooruit. Dit is ondertussen wetenschappelijk bewezen. Dus hoog tijd om ‘herstel’ academisch onder de loep te nemen en te herdefiniëren.

10 lesdagen (academiejaar 2019-2020) gaan we aan de slag met 28 deelnemers. Vanuit de verschillende disciplines (psycholoog, ervaringsdeskundige, therapeut, psychiater, familie…) beluisteren we boeiende sprekers om daarna telkens de transitie te maken naar het werkveld. Zo begeesterde Dag Van Wetter ons alvast met zijn enthousiasme over ROPI en Open Dialogue. ROPI is een meetinstrument om te bevragen of een team herstelondersteundende zorg biedt en systematisch tools inzet, zoals Open Dialogue, om herstel te bevorderen. Van het meten met ROPI onthoud ik dat alleen al ‘het bevragen an sich’ voor verschuiving zorgt naar herstel, in de hoofden van hulpverleners, familie en cliënt. Open Dialogue toont o.a. aan dat, het-leren-comfortabel-zijn-met ‘niet-weten’ zorgt voor een juiste attitude om de cliënt gelijkwaardig te benaderen en alweer herstel te bespoedigen.

Telkens opnieuw, benieuwd zijn naar het verhaal van de ander!

Al gauw wordt duidelijk dat de vertaalslag naar de werkvloer een moeilijke oefening is. Hoe kunnen we actief herstelgericht werken in eigen praktijk? Wat doen we ‘concreet’? Met wie werken we samen? Is er een rol voor de ervaringsdeskundige? Is er een verschil tussen aanpak in crisis of aanpak bij langdurige zorg? En hoe doen we dit elk vanuit eigen expertise?

Terwijl we elkaar beter leren kennen, zetten we de eerste stappen om een multidisciplinaire aanpak uit te werken. In juni 2020 krijgen we allemaal het podium, waarop we elk onze unieke kijk op herstel mogen tonen en vertellen hoe we precies die herstelgedachte gaan uitdragen binnen ons netwerk. Brenda Froyen en Stijn Vanheule dagen ons verder uit om creatief aan de slag te gaan voor een bijkomende uitdieping (filmke, paper, workshop …).

Met de onderzoeksresultaten van deze Masterclass, die georganiseerd wordt in samenwerking met Psychosenet.be, UGent en KULeuven, komen we naar buiten op een gloednieuw Congres in december 2020!

Ik kijk er alvast naar uit.

Leen