“Zintuig verzint” leest als een trein. Ik kan me helemaal vinden in het pleidooi dat je houdt om op zoek te gaan naar een andere definiëring van psychose en vooral ook de vraag om deze ervaringen niet te blijven bekijken als een ‘uitzonderlijke ziekte’.

Jouw eindbetoog waarin je oproept voor meer verbinding en het feit dat eenieder wel één of meerdere levenservaringen kent die psychisch zware weerslag kunnen hebben, zijn me heel sterk bijgebleven.

Herstelacademie Antwerpen

Luc Jordens