Dinsdag 23 maart 2021 nodigen de mantelorganisatie ‘Liever Thuis LM’, de ‘Liberale Vereniging van Personen met een Handicap vzw’ en de ‘eerstelijnszone regio Aalst vzw’ me uit, als gastspreker.  Meestal ligt de focus, bij hun thema-avonden, op een fysieke beperking. Dit jaar willen ze de topics echter uitbreiden met onderwerpen rond mentaal welzijn.  We organiseren die avond een webinar, waarin we samen op zoek gaan naar antwoorden op vragen omtrent ‘psychose‘.

Ik loop de hele dag wat zenuwachtig rond. Het is immers mijn eerste webinar dat ik geef, om psychose uit te rafelen. Het rommelt wat in mijn maag; gaat de technische ondersteuning niet wankelen? Kunnen de 50-tal deelnemers de wifi overbelasten? Blijf ik inhoudelijk overeind? Enzovoort.

Antwoorden op moeilijke vragen.

Vragen die steevast de kop opsteken als het over ‘psychose’ gaat. Vragen waar professionele hulpverleners het niet altijd over eens zijn. Als webredacteur van PsychoseNet België en als ervaringsdeskundige psychosegevoeligheid, zoek ik mee naar antwoorden vanuit mijn eigen verhaal. Ik vertel hoe psychose een ervaring is. Weliswaar een enge ervaring, een ervaring die ontwricht en een heel gezin kan meesleuren, maar ik benadruk, het blijft een ervaring. Een ervaring kan je een plaats geven en iets dat je een plaats kan geven kan je ooit achter je laten. Een ziekte en een stoornis helpen ons niet vooruit.

Een boodschap van hoop en perspectief voor iedereen die zelf of in zijn omgeving te maken krijgt met psychose.

Na mijn uitéénzetting van een half uurtje, legt Mario Schelfhout van de vzw Liever Thuis, mij het vuur aan de schenen. De chat staat niet stil; Mario scrolt, leest, vat samen, modereert en bevraagt.

  • Kan je een normaal leven leiden met schizofrenie?
  • Hoe ga je om met iemand die psychotisch is en geen contact wil?
  • Hoe lang duurt een psychose?
  • En welke link bestaat er tussen dementie en psychose?
  • Als ik trauma’s meemaak, word ik daar later psychotisch van?

Een greep uit een lange lijst pittige vragen van een divers publiek dat bestaat uit cliënten, zorgverleners en familie.  Alleszins uit alle vragen blijkt een grote betrokkenheid van mensen die begaan zijn met het psychisch lijden van hun naasten en dat raakt me.

Ik weet weer waarom ik ervoor kies met mijn verhaal naar buiten te blijven komen.

De mailtjes en berichtjes achteraf zijn oprecht, hartverwarmend en bevestigen mijn engagement. De steun die sommigen tot slot halen uit mijn openheid motiveert me om de webinar gratis ter beschikking te stellen. Hieronder kunnen jullie de volledige webinar bekijken.

Hartelijk dank lieve luisteraars voor de uitgebreide feedback die ik van velen van jullie mocht ontvangen.