Vandaag, 1 september 2020, draagt Brenda Froyen de fakkel over aan mij. Brenda leverde de voorbije 3 jaren een huzarenwerk als webredacteur van het online platform Psychosenet België. Met haar boeken, lezingen, opiniestukken, theater -voorstellingen, congressen en nog veel meer, trok Brenda al langere tijd aan de kar van een nieuwe Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Ze vertelde keer op keer haar verhaal, haar ervaringen in de GGZ, om taboe rond psychose te doorbreken. Dat doet ze vanaf vandaag niet meer.

Ze keert na 8 jaar terug naar haar corebusiness. Wijzer en rijper zal ze de draad terug opnemen als lector Nederlands aan de lerarenopleiding lager onderwijs. Geestelijke Gezondheid zal altijd een centraal thema blijven in Brenda’s werk. Haar ervaringen binnen de psychiatrie heeft ze ondertussen een plaats gegeven, deze pagina slaat ze om. En om letterlijk een bladzijde om te draaien, schreef Brenda nog een laatste boek dat in december zal worden uitgegeven, ‘Ben ik dan nu weer normaal?’ Ook dat boek zal weer inspireren. Want dat is wat Brenda doet, ‘inspireren’, ‘aanzetten tot’, ‘innoveren’, ‘durven’.

Ik neem me voor op dezelfde golf te surfen, weliswaar met een ander verhaal, met een andere achtergrond, met een kleinere schoenmaat maar met veel wind in de rug.

En ik vertel jullie alvast een aantal dingetjes die jullie waarschijnlijk nog niet wisten…

Wisten jullie dat…?

… www.psychosenet.be een online ‘informatieplatform’ is?

… er geen enkele geestestoestand is waar zoveel misverstanden over bestaan als over ‘psychose’?

… je op psychosenet.be kan lezen over psychose maar ook over andere aanverwante thema’s?

… je informatie bij ons terugvindt in de vorm van blogs, video’s, news, animaties, boeken, apps enz?

… je via het e – spreekuur anoniem vragen kan stellen aan meer dan 10 experts uit verschillende disciplines binnen de Geestelijke Gezondheidszorg? Psychiaters, psychologen, therapeuten, ervaringsdeskundigen en een advocaat, zij formuleren antwoorden vanuit hun expertise.

… de sociale kaart op onze site een overzicht aanbiedt van het hulpaanbod voor psychose en aangrenzende problematiek? Op deze manier wijzen we de weg naar hulpverlening.

En wellicht wisten jullie ook niet dat…

… je op het Forum van psychosent 24 op 7 terecht kan voor onderlinge communicatie met gelijkgestemden?

… psychosenet een bron van informatie is voor cliënten, maar ook voor familie, vrienden en hulpverleners?

… ons team velen zorgintiatieven vermeldt ‘zonder waardeoordeel’ omdat het erg indiviueel verschillend kan zijn wat voor iemand werkt?

… er een universitaire opleiding Masterclass herstelgerichte psychiatrie is ontwikkeld vanuit psychosenet.

… dit platform bijdraagt aan het bespreekbaar maken van psychische kwetsbaarheden en op die manier taboe doorbreekt en stigma helpt verkleinen?

… er naast wetenschappelijk onderbouwde informatie, vele ervaringsdeskundigen aan het woord komen met getuigenissen die vaak hoop verlenen?

…er binnen psychosenet aan een jongerenpagina wordt gewerkt?

Wisten jullie dat er veel mensen na één of meerdere psychoses herstellen, de draad van hun leven terug opnemen of hun leven opnieuw op een andere manier betekenis geven? Dit laatste wist ik niet en hiervan was ik heel erg onder de indruk.

Wat ik zeker wist is dat ‘niet weten’ vaak aan de basis ligt van vooroordelen en stigma.

Ik zal met psychosenet er alles aan doen om jullie te blijven informeren, om psychose en aanverwante thema’s bespreekbaar te maken via verschillende kanalen om op die manier een boodschap van hoop en herstel te verspreiden. Vul gerust het contactformulier in of maak gebruik van het blogformulier wanneer je mee wil werken aan de content van de site van Psychosenet België.

Laat ‘niet weten’ een bron van nieuwsgierigheid zijn en tegelijkertijd een uitdaging om onze vooroordelen aan de kant te schuiven totdat we ‘wat meer weten’.

Leen