De herstelacademie Antwerpen kan vrijdag 20 maart in de namiddag beschikken over het zaaltje ‘Instuif’ in de Lamorinièrestraat in Antwerpen. Joost en ik zullen tussen 14.00 en 16.30 u een workshop geven rond psychose. Welkom!

We ontvangen graag cliënten, familie, hulpverleners, studenten, iedereen die interesse heeft in Psychose, om van gedachten te wisselen in een veilige, comfortabele omgeving. De stoelen zetten we in een cirkel en zelf nemen we plaats tussen de participanten.

Het is een gezellig samenzijn.

Er worden stukjes voorgelezen uit ‘Zintuig Verzint’, een boekje dat ik schreef naar aanleiding van de manie die ik doormaakte, een manie met psychose. Mijn collega vult aan vanuit zijn ervaring met psychose. Daarna gaan we met jullie in dialoog. Of liever, we gaan in dialoog met diegene die dit willen. Wie gewoon wil luisteren, is even welkom.

We projecteren af en toe een ‘stelling’ en gaan daar mee aan de slag. Bijvoorbeeld, ‘een diagnose werkt herstelbelemmerend’. We nemen de stellingen vanuit verschillende invalshoeken onder de loep. We leren van elkaar, we komen tot kleine en soms grote inzichten. De raakvlakken die we ontdekken, helpen ons in het proces van herstel. Want dat is het opzet! We willen ‘herstellen’ faciliteren. We willen vertellen wat werkte, wat hielp, waarmee wij vooruit geraakten. We delen zaken waaraan wij destijds zelf behoefte hadden.

We brengen hoop.

Kortom, het is de bedoeling dat je op een laagdrempelige manier meer te weten komt over psychose. Je leert beter begrijpen wat een psychose kan betekenen voor jezelf of voor iemand die je dierbaar is, zonder medisch of wetenschappelijk in de diepte te gaan.

Vele vragen rond psychose die soms moeilijk liggen, vinden hier hun weg.

Met een drankje spoelen we tussendoor onze bedenkingen door.

Inschrijven kan via de Herstelacademie Antwerpen. Wij kijken ernaar uit om jullie te ontmoeten,

Joost en Leen