10 en 11 december 2019 kan u deelnemen aan de 4de Vlaamse Hersteldagen die dit jaar plaats vinden in Mechelen. Het worden 2 boeiende dagen van ontmoeting, gesprek, inspiratie en begeestering rond het thema…

‘Herstelhefbomen: kleine krachten, grote beweging’

Men zet in op ‘bescheiden acties’, kleine inspanningen die grote veranderingen kunnen teweegbrengen. Beiden dagen worden geopend met een bijzondere uitéénzetting door Geerdt Magiels, bioloog, filosoof en auteur over Geestelijk Gezondheidszorg. Aan het einde van de dag kan men luisteren naar een uniek herstelverhaal van Irene van de Giessen, Directeur Stichting Herstel Talent.

Voor en na deze sprekers is er plaats voor discussies, workshops, mededelingen, creatief werk met mensen uit het veld maar ook met ervaringsdeskundigen die proberen een antwoord te vinden op wat nu precies herstel ingang zet, welke bescheiden daden maken het verschil en hoe kunnen die kleine hefbomen meer regie aan de cliënt geven.

Op woensdag 11 december neem ik deel met een mededeling ‘Psychose en Herstel gaan wèl samen’

Tussen 11.15 en 12.15 stel ik me voor en zet ik herstelgerichte gedachten in de verf. Mijn ervaring met een psychose schreef ik neer in ‘Zintuig verzint’, een boekje van amper 100 pagina’s dat de rode draad vormt om over mijn herstel te praten. Het voelt goed om de kleine handvaten die mij hielpen, te delen met hulpverleners, familie en cliënten. Mijn missie is de cliënt, hulpverlener en familie bij elkaar brengen, want zij vormen het perfecte team om psychisch kwetsbaren zo snel mogelijk in de richting van herstel te begeleiden. En geloof mij, het zijn de kleine acties, de simpele woorden en de nabijheid van anderen die het verschil maken.

De vele kleine projecten die ik heb lopen om taboe en stigma rond psychose op te heffen en herstel en hoop te faciliteren, passen in het thema van deze 4de Vlaamse Hersteldagen. Ik ga voluit voor ‘kleine krachten, grote beweging’.

Misschien ontmoeten we elkaar in het Congrescentrum Lamot.

Leen