De familieraad van vzw ‘De Vliering’ organiseert jaarlijks een thema-avond voor haar bewoners en hun omgeving. Dit jaar koos men voor het thema ‘Psychose‘ en nodigde men mij uit om een lezing te geven rond mijn boekje “Zintuig verzint”.

Ik nam tijd om me voor te stellen en te vertellen wat er gebeurde. Hoe ik in een Paaz-afdeling terechtkwam met een psychose en vooral hoe en waarom ik daarover een boekje schreef. Nadien las ik stukjes voor over verschillende thema’s en gingen we 3 keer met elkaar in gesprek rond…

  1. Trauma en psychose
  2. Medicatie
  3. Diagnose en stigma

Het was een wisselen van gedachten, delen van stukjes verhaal, uiten van bezorgdheden. Ik voelde hoe sommige zich in mij herkende en hoe ik zelf met momenten werd terug geslingerd naar mijn eigen zoektocht. Ik werd opnieuw bevestigd in het ‘waarom’ ik psychose probeer bespreekbaar te maken. Tijdens herstel is het cruciaal, dat je je begrepen voelt, dat je bevestiging krijgt van anderen. Ook al blijven vele vragen onbeantwoord en moeten we soms genoegen nemen met een ‘stukje’ verklaring in plaats van een ‘volledig’, duidelijk plaatje. Het is waardevol om de dingen te mogen benoemen, zowel voor cliënten als voor hun omgeving. En alle informatie die je krijgt, soms gaat het over 1 zin, kan vooruitgang boeken in iemands herstel of troost bieden.

De familieraad van De Vliering wil dit jaar extra inzetten op TRIADE; meer samenwerking tussen cliënt, hulpverlener en familie. Een mooi initiatief dat gegarandeerd zal lonen.

Want er is een optelsom nodig: een optelsom van expertise van de hulpverlener èn expertise van de cliënt èn expertise van de familie/omgeving. Een hulpverlener kan betere beslissingen nemen als de feiten worden aangevuld met extra informatie. De cliënt is uiteindelijk dè persoon bij uitstek die het meest afweet van zijn eigen leven. Ik durf zelfs te opperen dat elke cliënt het antwoord in zich draagt, als we maar goed luisteren en bevragen. En de familie/omgeving kan zowel aanvullen als overnemen waar de cliënt het op sommige momenten laat afweten.

3 partijen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn -> TRIADE

In de definitie van het woord ‘triade‘ vind ik, in de verschillende disciplines, telkens ‘3 elementen die bij elkaar horen’. Een zorgvuldig gekozen woord, om deze herstelgerichte aanpak binnen de Geestelijke Gezondheidszorg te omschrijven. Zodra een instelling zich deze aanpak eigen maakt, zal herstel voor cliënten en hun omgeving ongetwijfeld worden bespoedigd.

Een avond met hoopvolle inzichten.

Leen